Oferta

Nasza oferta
 – Budowa, modernizacja i remonty nawierzchni jezdni, dróg, ulic, placów i chodników z mas mineralno-asfaltowych, betonu, elementów betonowych i żelbetonowych, tłucznia kamiennego, żwiru itp.
 – Budowa kompleksowa dróg i ulic, w tym dróg gruntowych, rolniczych z materiałów miejscowych
wszelkie roboty ziemne i niwelacja terenu
 – Budowa systemów odwadniających kanalizacji deszczowej, budowa rowów odwadniających otwartych, renowacja rowów, ścinki i profilowanie poboczy, rekultywacja i urządzanie terenu
 – Wymiana, odnawianie oznakowania pionowego i poziomego
 – Produkcja wysokiej jakości mas bitumicznych
 – Wynajem sprzętu specjalistycznego\


Posiadamy najwyższe gwarancje jakości robót. Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą. Stosujemy najnowsze, optymalne technologie. Używamy wysokiej klasy sprzętu specjalistycznego. Zapewniamy pełne dostawy materiałów. Współpracujemy z fachowymi i rzetelnymi dostawcami i kooperantami. Oferujemy optymalne terminy realizacji i konkurencyjne ceny. Prowadzona przez naszą firmę polityka jakości, realizowane przez własne Laboratorium Drogowe, gwarantuje wykonawstwo dostosowane do najnowszych standardów europejskich.
Szybką i sprawną realizację zleconych robót osiągamy dzięki własnej bazie sprzętowo – transportowej oraz wytwórni mas bitumicznych BERNARDI o wydajności 120 t/h.