Nasza oferta

 • Budowa, modernizacja i remonty nawierzchni jezdni, dróg, ulic, placów i chodników z mas mineralno-asfaltowych, betonu, elementów betonowych i żelbetonowych, tłucznia kamiennego, żwiru itp.
 • Budowa kompleksowa dróg i ulic, w tym dróg gruntowych, rolniczych z materiałów miejscowych
  • wszelkie roboty ziemne i niwelacja terenu
  • budowa systemów odwadniających kanalizacji deszczowej, budowa rowów odwadniających otwartych, renowacja rowów, ścinki i profilowanie poboczy, rekultywacja i urządzanie terenu
  • wymiana, odnawianie oznakowania pionowego i poziomego
  • produkcja wysokiej jakości mas bitumicznych
  • wynajem sprzętu specjalistycznego
 • Posiadamy najwyższe gwarancje jakości robót. Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą. Stosujemy najnowsze, optymalne technologie. Używamy wysokiej klasy sprzętu specjalistycznego. Zapewniamy pełne dostawy materiałów. Współpracujemy z fachowymi i rzetelnymi dostawcami i kooperantami. Oferujemy optymalne terminy realizacji i konkurencyjne ceny. Prowadzona przez naszą firmę polityka jakości, realizowane przez własne Laboratorium Drogowe, gwarantuje wykonawstwo dostosowane do najnowszych standardów europejskich.
 • Szybką i sprawną realizację zleconych robót osiągamy dzięki własnej bazie sprzętowo – transportowej oraz wytwórni mas bitumicznych BERNARDI o wydajności 120 t/h.

O Firmie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. w Gielniowie dział od 01.07.2000 roku w wyniku prywatyzacji

poprzez leasing pracowniczy przedsiębiorstwa państwowego o nazwie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przysusze.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przysusze z kolei powstało 01.01.1992 r. w wyniku podziału Rejonu Dróg Publicznych w Przysusze, który utworzony został 01.01.1976 r.

z dotychczas istniejącego Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych.

Laboratorium

Realizacje

Osiągnięcia

Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.

26-434 Gielniów
ul. Opoczyńska 38
tel: 48 672 00 41; 672 04 43
fax: 48 672 04 41

Odwiedź nasz profil w mediach społecznościowych