Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.

26-434 Gielniów

ul. Opoczyńska 38
tel: 48 672 00 41; 672 04 43
fax: 48 672 04 41

E-mail: biuro@prdgielniow.pl

Kontaktuj się z nami również przez Facebooka

Nasza lokalizacja na mapie